سند حاضر (قوانین و مقررات) قرارداد حقوقی و لازم الاجرا بین کاربر سایت (یعنی شما و یا خریدار) و دیجی فایل است.

به زودی تکمیل می شود.